Success story

เป้าหมาย :โฆษณากับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเท่านั้น, หาลูกค้าใหม่ ๆ
SupermanSuperMove
ได้ลูกค้าใหม่ ๆ ถึง 97% จากการลงโฆษณากับ Google AdWords.

เป้าหมาย : หาลูกค้าใหม่ ๆ
PassionAsia มียอดขายสูงขึ้น 200% และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บถึง 100% ด้วยการลงโฆษณากับ AdWords

เป้าหมาย :เพิ่มคุณภาพของผู้ที่สนใจในสินค้า
IT WORKS ใช้ AdWords เพิ่มจำนวนผู้สนใจในสินค้ามากขึ้นถึง 200% ทั้งลูกค้ารายใหญ่

เป้าหมาย : เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง
PYO Travel มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 50% จากการโฆษณากับ AdWords.


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:40 น.