ได้รับเชิญประชุมสุดยอด Top Contributor Summit ที่ Google Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์