ได้รับเกียรติจาก Google ประเทศไทย ให้ร่วมจัดงาน Google Go-Online ที่จังหวัดเชียงใหม่