ได้รับแต่งให้ให้เป็น Google AdWords Top contributor (Google Adwords Expert) รับเชิญไปประชุมที่สำนักงานใหญ่ Google Headquarters Complex in Mountain View California