ได้รับแต่งให้ให้เป็น Google AdWords Top Contributor 2 คนแรกของประเทศและได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอด Top Contributor Summit ระดับนานาชาติที่สำนักงานใหญ่ Google’s Global Headquarters ประเทศสหรัฐอเมริกา