รับทำการตลาด เพิ่มยอดขาย Facebook Ads

โฆษณา Facebook Ads

โปรโมทโพสต์, สร้างแบรนด์ที่คนจดจำ

ได้ลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย

งบโฆษณาต่อวันปรับได้ตามความต้องการ

รายงานผลอย่างใกล้ชิด

ออกแบบรูปภาพโฆษณาพร้อมยิง Facebook Ads

คิดโพสต์และคอนเทนต์

ปรับแต่งหน้าเพจ พร้อมทำโฆษณา

ขั้นตอนการบริการโฆษณา Facebook

บริการออกแบบเนื้อหาคอนเท้นบน Facebook
ให้สอดคล้องกับธุรกิจ มองภาพรวมของธุรกิจคุณ

 • วิเคราะห์เพจของธุรกิจของคุณ โอกาสทางธุรกิจ มองเป้าหมายของธุรกิจ
 • วิเคราะห์คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม
 • วิเคราะห์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความแตกต่างและช่องทางการทำธุรกิจ
 • วิเคราะห์นโยบายการทำโฆษณา Facebook Ads โดยตรวจสอบความโปร่งใสของ Facebook Fanpage บัญชีโฆษณา Facebook

วางกลยุทธ์ เจาะกลุ่มเป้าหมายโฆษณา Facebook

 • สร้างบัญชีโฆษณา Facebook ตามกลยุทธ์การทำโฆษณา Facebook Ads
 • สร้างแคมเปญ ตามวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณา (Inbox Retargeting ,engagement conversion Brand Awareness)
 • สร้างกลุ่มโฆษณา Facebook โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ควาสนใจ พฤติกรรม และ Demographic
 • สร้างโฆษณาโฑส โดยแยกตามความสนใจ เน้น Emotional Reacting

ตรวจสอบและวัดผล

 • ตรวจสอบ ความถี่ จำนวนลูกค้าติดต่อ ราคาต่อ 1 Acquisition
 • ตรวจสอบข้อมูล Ctr Cpc Imr ต่อการใช้งบโฆษณาในแต่ละกลุ่มโฆษณา แคมเปญโฆษณา โพสโฆษณา
 • ตรวจสอบข้อมูล ROI ROAS เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงการใช้งบการปรับโฆษณา และปรับกลุ่มเป้าหมาย

ปรับปรุงและพูดคุย

 • นำข้อมูลการทำโฆษณาทำรายงานสรุปให้ลูกค้า ยอดผลตอบรับ ยอดค่าใช้จ่าย ยอดกำไรต่อการทำโฆษณา
 • หาข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำโฆษณา

ตั้งเป้าการทำโฆษณา โดยรับมอบ KPI หรือ OKR
จากลูกค้าเพื่อทำแคมเปญโฆษณา

มั่นใจได้ในการบริการ Facebook Ads Service

ทีมงานเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ

มีทีม Facebook support แต่ไม่เชื่อทุกเรื่องที่ Facebook Support แนะนำ เพราะเราเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
อัปเดทข้อมูลการทำโฆษณา Facebook Trend นโยบายโฆษณาที่ห้ามและผิดนโยบาย Facebook Privacy

แพ็กเกจโฆษณา Facebook Ads

สร้างโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มแบบทวีคูนในงบที่คุณกำหนด

บริการ Facbook Ads Platform

Messenger

โฆษณาเน้นกลุ่มเป้าหมาย ที่ติดต่อใน inbox เหมาะกับคนไทย

Lead Generation

โฆษณาที่ทรงพลังเน้นเก็บข้อมูลลูกค้า

Video Views

โปรโมทวิดีโอเพื่อให้สินค้าและบริการของท่าน เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้น (ไม่รวมถึงการสร้าง Media)

Retargeting

ตอกย้ำความสนใจให้คนซื้อตัดสินใจได้มากขึ้น

Banner Design: 5 Post

Core Audience

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ
ตามไลฟ์ไสตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

Custom Audience

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถสร้างได้จากฐานข้อมูลที่ผู้ลงโฆษณามีสิทธิ์อย่างถูกต้องสมบูรณ์

Look A like (Engage)

กลุ่มที่มีความ “คล้ายคลึง” กับคนที่เคยกด Like, Comment, Share โพสบนเพจ

Retargeting

การทำโฆษณาซ้ำไปหากลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยเข้าเว็บไซต์, เห็นโพสต์ของเรา

Branding

การทำให้ลูกค้ารู้จักและจดจำแบรนด์ของเราได้

ก็ทำให้ลูกค้าซื้อของ ใช้บริการจากเราได้อุ่นใจมากขึ้น

ตัวอย่างผลงาน