สามารถชำระค่าบริการหรืองบโฆษณาผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี บจก. สมาร์ทไอเดียดิจิตอลเอเจนซี่กรุ๊ป

ธนาคารกสิกร

018-8-83377-2

ธนาคารไทยพานิชย์

407-4-59101-1

ธนาคารกรุงเทพ

877-7-28613-2

พร้อมเพย์

0105-5591-63880

สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% (ค่าบริการ) ได้ ค่าเติมเงินไม่สามารถหักได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาโทร 02-943-1323 หรือไลน์ไอดี @smartidea หรืออีเมลล์ contact@smartideagroup.com