สามารถชำระค่าบริการหรืองบโฆษณาผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี บจก. สมาร์ทไอเดียดิจิตอลกรุ๊ป

ธนาคารกสิกร

103-3-46211-1

ธนาคารไทยพานิชย์

936-242112-4

ธนาคารกรุงเทพ

730-0-21625-1

พร้อมเพย์

0545-5640-00507

สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% (ค่าบริการ) ได้ ค่าเติมเงินไม่สามารถหักได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาโทร 02-943-1323 หรือไลน์ไอดี @smartidea หรืออีเมลล์ contact@smartideagroup.com